BRIGA ZA GORSKI KOTAR Zamjenik župana Petar Mamula na sastanku oko izrade novog Zakona o brdsko planinskom području

BRIGA ZA GORSKI KOTAR Zamjenik župana Petar Mamula na sastanku oko izrade novog Zakona o brdsko planinskom području

- in Vijesti
Foto: Ilustracija

Tom prilikom iznio je stavove Županije oko novih zakonskih rješenja bitnih za razvoj Gorskog kotara

Zamjenik župana Petar Mamula sudjelovao je na drugom radnom sastanku Operativne skupine za izradu novog Zakona o brdsko planinskom području čije se donošenje očekuje tijekom ove godine. Tom prilikom iznio je stavove Županije oko novih zakonskih rješenja bitnih za razvoj Gorskog kotara.

Između ostalog naglasio je potrebu da javna poduzeća poput Hrvatskih šuma, HEP-a, Hrvatskih voda i sva druga koja gospodare s resursima na tom području daju veći doprinos te više nego do sada vode računa o gospodarskom i ukupnom razvoju goranskog kraja.

Također je istaknuo potrebu da se u kreiranju mjera za mlade posebno vodi briga o stvaranju uvjeta da mladi obrazovani Gorani ostaju u svom kraju jer je već sada evidentan deficit visoko obrazovanih kadrova u svim dijelovima Gorskog kotara.

Mamula je također naglasio da se pored ovog Zakona od države očekuju i druge mjere, u prvom redu decentralizacije, kako bi se jedinicama lokalne samouprave omogućilo da bolje upravljaju razvojem svojeg kraja.

Komentari