BRIGA ZA RIJEČKU DJECU: Imenovana radna skupina za ispitivanje potreba za uslugama rane intervencije

BRIGA ZA RIJEČKU DJECU: Imenovana radna skupina za ispitivanje potreba za uslugama rane intervencije

- in RIJEKA I REGIJA
Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imenovana je radna skupina koja će ispitati potrebe za uslugama rane intervencije te predložiti način pomoći a jedan od inicijatora je gradska vijećnica Morana Jokić (HNS)

Rana intervencija podrazumijeva pomoć neurorizičnoj djeci ili djeci s razvojnim teškoćama i njihovim roditeljima. Prepoznavanje i praćenje djece s neurorizikom važno je za rano otkrivanje razvojnih odstupanja, kao i za ranu terapiju, koja može pospješiti proces razvoja djeteta te dovesti do oporavka oštećenih funkcija u mozgu. Isto tako, pravovremeno neuključivanje djece u neurorazavojne i habilitacijske programe, ostavlja posljedice, jer neurizično dijete bez odgovarajuće stručne podrške u ranoj dobi može ostati sa trajnim psihomotoričkim smetnjama.

Neurorizična djeca u našoj zemlji se najčešće upućuju u velike rehabilitacijske centre gdje patronažni oblik rada u prvoj godini života traži tzv. kategorizaciju djeteta, što roditelji najčešće u tako ranoj dobi žele izbjeći te se odlučuju na samostalni rad s djetetom bez odgovarajuće stručne pomoći.

„Što se tiče situacije u Rijeci, na području grada Rijeke postoje neki oblici rane intervencije, no svakako s obzirom na kompleksnost problema kada su u pitanju djeca s utvrđenim razvojnim rizikom ili razvojnom teškoćom, to je nedovoljno,“ istaknula je na kolegiju gradonačelnika pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.

Naime, ranom intervencijom u Rijeci je obuhvaćeno oko 45 djece, što ne zadovoljava postojeće potrebe. Tako je njih 20-ak s poremećajima iz autističnog spektra polazi tretmane u Centru za autizam, preko projekta koji plaća država, desetak djece s poremećajima sluha i govore polazi tretmane u ustanovi „Slava Raškaj“, dok je 15-ak djece uključeno u projekt „Rana intervencije kroz ambulantnu službu u gradu Rijeci“, kojeg provodi Centar za rehabilitaciju „Fortica“, a sufinancira Grad Rijeka. Također, na lokalitetu Kantrida KBC-a Rijeka vodi se registar neurorizične djece.

Smatrajući kako je unapređenje usluge rane intervencije na području grada Rijeke i Primorsko- goranske županije neophodno, posebno za uzrast djece od rođenja do treće godine života, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke je predložio osnivanje radne skupine koju će činiti predstavnici Odjela, Primorsko-goranske županije, Centra za rehabilitaciju „Fortica“ te Dječjeg vrtića Rijeka, kao i gradska vijećnica Morana Jokić. Za provedbu zadataka Radne skupine, od izrade upitnika preko obrade podataka do studijskog putovanja) iz gradskog proračuna će se osigurati 50 tisuća kuna.

Radna skupina je zadužena za ispitivanje potrebe za uslugama rane intervencije te predlaganje načina pružanja takve vrste usluga, uz analizu za to potrebnih prostorno-materijalnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.

Kao jedan od modela pružanja usluge rane intervencije mogao bi poslužiti Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula. Radi se o javnoj ustanovi koja od 2000. godine djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju. Većinski osnivač ove ustanove je Grad Pula uz financijsku pomoć više gradova i općina, a usluge koriste djeca i roditelji iz cijele Istarske županije. Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju.

Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca s dodatnim senzornim oštećenjima i višestrukim teškoćama koje uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije.

Komentari