IMPRESSUM

Nakladnik:

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Sjedište: Krapinska 45, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 009, E-mail: rtl@rtl.hr, Web: www.rtl.hr

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080451968,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

IBAN: HR4623300031100217010 kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Henning Tewes

Zamjenik predsjednika Uprave: Ivan Lovreček

 

Glavni urednik:                               ROBERT ZENERAL   – urednik@rijecan.in

 

Suradnici:

INGRID DIVKOVIĆ

DALIBOR PETRINIĆ

BRUNO VIGNJEVIĆ

TAMARA ŠOIĆ

ANITA RATKIĆ ŠOŠIĆ

 

PRODAJA:

digital.sales@rtl.hr