NOVA BITKA U GRADSKOM VIJEĆU? Umjesto poskupljenja, treba smanjiti komunalnu naknadu

NOVA BITKA U GRADSKOM VIJEĆU? Umjesto poskupljenja, treba smanjiti komunalnu naknadu

- in RIJEKA I REGIJA

Lista za Rijeku protivi se predloženom poskupljenju komunalne naknade i iskoristit će sva sredstva političke borbe u Gradskom vijeću da spriječi ovu mjeru koja je loša za građane i poduzetnike

Iako se izmjene odluke o komunalnoj naknadi pokušavaju opravdavati podjelom grada na nove zone te manjom naknadom proizvodnim djelatnostima, evidentno je da je pravi motiv punjenje sve praznije gradske kase, smatraju čelnici Liste za Rijeku.

“Riječanima će ako ovo prođe ponovno poskupiti računi iako već žive u gradu s najvišom komunalnom naknadom u Hrvatskoj. Grad Rijeka je naime 2001. propisao najvišu vrijednost boda u Hrvatskoj koja iznosi 1,27 što je za oko 45% više od drugoplasiranog Zagreba koji ima vrijednost boda 0,87!. Split je primjerice odredio vrijednost boda u iznosu 0,70, Osijek 0,59, a Pula 0,5.”, rečeno je na konferenciji za medije Liste ua Rijeku.

Prema podacima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, do sada je na godišnjoj razini od komunalne naknade uprihodovano 100,3 milijuna kuna, a po novom obračunu gradska kasa bi trebala biti bogatija za još 17 milijuna kuna, , istaknuto je na konferenciji za medije Liste ua Rijeku uz dodataka: “Sve se opravdava činjenicom da se komunalna naknada nije mijenjala od 2001. godine pa vrijedi podsjetiti da nas danas u gradu ima 19% manje nego tada, a gradska uprava od onog što je ostalo želi iscijediti ukupno 17% više!”

“U samoj odluci možemo podržati jedino dio koji se odnosi stimulaciju prostorima i građevinskom zemljištu koje je namijenjeno proizvodnim djelatnostima i koji bi po novom izračunu plaćali ukupno 4,7 milijuna kuna godišnje manje i koji su prema dosadašnjoj politici bili destimulirani poslovati u gradu.”, rečeno je.

Svima ostalima cijene će narasti, smatraju u Listi za Rijeku.

“Na osnovi povećanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor uprihodovalo bi se godišnje oko 6 milijuna kuna više nego do sada, neprofitne organizacije i neizgrađeno zemljište plaćali bi 160.000 kuna više, a građevinsko zemljište 1,5 milijuna kuna. Prođe li ova odluka, na najvećem gubitku će biti korisnici poslovnih prostora na račun kojih će Grad Rijeka zaraditi 14 milijuna kuna godišnje više nego do sada što je prosječno poskupljenje od čak 24 posto.”

Trenutna komunalna naknada po m2 kvadratnog i garažnog prostora – u zagradi iznosi nakon poskupljenja

 

Klub Lista za Rijeku – Most – nezavisni upućuje u javnu raspravu prijedlog za smanjenjem vrijednosti boda

(Komunalna naknada = Vrijednost boda (B) X koeficijent zone (Kz) X koeficijent namjene (Kn) = (B*Kz*Kn)

Predloženo smanjenje iznosi 26 posto. Istovremeno se predloženim izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, čiji je predlagatelj Odjel za komunalni sustav predviđa povećanje prihoda na osnovu te stavke u iznosu od 17 posto. Izvješće državne revizije za 2016. godinu utvrdilo je da se oko 9 posto prihoda temeljem komunalne naknade utrošilo nenamjenski. Iz tog razloga predviđa se da smanjenje vrijednosti obračunskog boda u predloženom iznosu neće značajnije utjecati na komunalnu opremljenost kao i obavljanje planiranih komunalnih djelatnosti, ističu iz Liste za Rijeku.

Ova mjera motivirana je prvenstveno ekonomskim politikama prema kojima smanjenje poreza imaju peterostruko veći učinak na povećanje konkurentnosti od poticaja i intervencija pojedinim sektorima.

 

Komentari