NOVI VINODOLSKI: Maturanti generacije 1997/1998 obilježili 20. godišnjicu mature

NOVI VINODOLSKI: Maturanti generacije 1997/1998 obilježili 20. godišnjicu mature

- in RIJEKA I REGIJA

OŠ Ivana Mažuranića nije bila isključivo odgojno-obrazovna ustanova već je bila i “škola životnih vještina”

Maturanati O.Š. Ivana Mažuranića iz Novog Vinodolskog, generacija 1997/1998 obilježili su 20. godišnjicu mature.

Obilježavanju su se pridružili razrednica Danijela Lovrić, prof. te (prema poretku na fotografiji) Matija Baraba Ramić, Zorana Maričić, Snježana Maričić, Marko Tomljanović, Milorad Tatalović, Dušan Tomić, Manojlo Banković, Mihael Jovanović, Marko Rupčić, Marin Jovanović, Emiljana Bernardis Blažek, Ivona Blažević, Aleksandra Kolundžić, Martina Vrdoljak Ljubobratović, Barbara Maras, Martina Lušić.

Dvadeset godina nakon završetka osnovne škole, jedna je generacija maturanata potvrdila svojim okupljanjem koliko je ovo razdoblje života bilo ključno za oblikovanje njihovih ličnosti.

Riječ je o generaciji koja je 1998. godine završila svoje osnovnoškolsko obrazovanje u O.Š. Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom, ali i o generaciji kroz koju su prolazili, vraćali se te iznova dolazili i odlazili brojni novi učenici.

Naime, osim što je devedesete godine prošloga stoljeća obilježio Domovinski rat te je grad Novi Vinodolski osigurao smještaj brojnim obiteljima u progonstvu, u ovome gradu djeluje i Dječji dom braće Mažuranić koji zbrinjava djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Nije stoga teško pretpostaviti koliko je važna bila optimalna integracija novopridošlih učenika u nova razredna odjeljenja.

O.Š. Ivana Mažuranića nije bila isključivo odgojno-obrazovna ustanova, već je ujedno bila i “škola životnih vještina” s obzirom na međusobno prihvaćanje, golemu količinu tolerancije i kompromisa te pomaganje, podupiranje i ohrabrivanje.

Svi ti čimbenici omogućili su pozitivnu interakciju i adaptaciju novopridošlih učenika na novu sredinu. Okolina koja pruža priliku za razvoj kreativnih rasprava umjesto konformističkih slaganja te razredni kolege i profesori koji eksplicitno, ali i implicitno – svojim karakterom – pružaju osjećaj prihvaćanja i sigurnosti, ostaju trajan primjer kako odgojno-obrazovna sredina treba djelovati.

B.M.

Komentari