PREKRASNA ŽIVOTINJA: Marko ZiP treći ris u našoj županiji obilježen GPS ogrlicom u svrhu zaštite i istraživanja!

PREKRASNA ŽIVOTINJA: Marko ZiP treći ris u našoj županiji obilježen GPS ogrlicom u svrhu zaštite i istraživanja!

- in Lifestyle

Marko ZiP obilježen je GPS ogrlicom koja će godinu dana slati podatke o njegovu kretanju goranskim šumama, nakon čega će automatski otpasti

U zaleđu Lič polja, u bitorajskim šumama, jučer u 11 sati uhvaćen je odrastao mužjak risa, težak 21 kilogram. Nakon Gorana ZiP i Burnog ZiP, Marko ZiP je od 2015. godine već treći ris uhvaćen u kaveznu zamku na istoj lokaciji, suradnjom županijske JU Priroda te istraživača zagrebačkog Veterinarskog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu.

Marko ZiP obilježen je GPS ogrlicom koja je programirana da godinu dana šalje podatke o pozicijama njegova kretanja goranskim šumama, nakon čega će automatski otpasti.

Nevjerojatna je slučajnost da se Ris uhvatio u kaveznu zamku doslovno nekoliko minuta prije dolaska čuvara Javne ustanove Priroda, s namjerom da zamku deaktivira radi velike količine snijega i otežanog pristupa lokaciji.

Veljača je vrijeme parenja risova u Gorskom kotaru. Tada su ove mačke izrazito aktivne u obilasku i obilježavanju svog teritorija, koji kod mužjaka doseže površinu od 200 do čak 400 km².

Upravo radi male gustoće risje populacije, svaki podatak o kretanju i životu ove strogo zaštićene i skrovite vrste, vrijedan je doprinos istraživanju i praćenju risa u Hrvatskoj.

Komentari