RIJEKA: Nova Odluka o komunalnoj naknadi na javnom savjetovanju do 18. studenog

RIJEKA: Nova Odluka o komunalnoj naknadi na javnom savjetovanju do 18. studenog

- in RIJEKA I REGIJA

Dvije odluke vezane uz komunalnu naknadu, izrađene u skladu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, nalaze se do 18. studenog na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju

Prijedlozi nove Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade izrađeni su sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu 4. kolovoza.

Kako je istaknula pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević, jedna od najvećih promjena u novom zakonu odnosi se na primjenu Općeg poreznog zakona u donošenju rješenja o komunalnoj naknadi.

„Novo zakonsko rješenje donosi beneficije jedinicama lokalne samouprave, jer omogućuje lakšu dostavu rješenja o komunalnoj naknadi i naplatu iste. Konkretno, dostava se vrši na način da pošta dostavlja rješenje dva puta u roku od 24 sata, nakon čega se dostava smatra ispunjenom. Do sada smo s time imali velike probleme, jer je bila sasvim druga procedura, koja je mogla trajati i po nekoliko mjeseci, pa i godina, ukoliko stranka nije željela primiti rješenje,“ kazala je pročelnica Miličević, napomenuvši kako je također, razdoblje za žalbu produljeno na 30 dana, ali žalba, za razliku do sada, više ne odlaže izvršenje.

Rok za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade kraj studenog

Također, novim je zakonom određeno da vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom, dok se dosadašnjim zakonskim rješenjem naknada mogla naplatiti samo od korisnika.

Na savjetovanju se nalaze izmjene odluka o komunalnoj naknadi

Kad se govori o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade, i nadalje će se plaćanja biti oslobođeni korisnici pomoći za podmirenje troškova najamnine, hrvatski ratni vojni invalidi te članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a zakon je donio novinu da se komunalna naknada neće plaćati na prazne gradske prostore.

Također, ubuduće će se komunalna naknada, iako će se i dalje plaćati na mjesečnoj, utvrđivati na godišnjoj razini, a s time u vezi je izmjena vrijednosti boda komunalne naknade. Vrijednost boda ista je kao i do sada, samo što će biti iskazana na godišnjoj razini i iznosit će 15,24.

„Propis mora biti donijet u imperativnom roku ako se misli primjenjivati u sljedećoj godini, odnosno Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade mora biti usvojena na Gradskom vijeću do kraja studenog, kako bismo mogli izdavati rješenja za iduću godinu. Bez obzira kakva odluka prođe na sjednici Gradskog vijeća, ona mora biti donijeta, bez obzira na sadržaj, jer do kraja veljače moramo izdati preko 85.000 novih rješenja o komunalnoj naknadi temeljem Općeg poreznog zakona, dakle slijedi veliki posao vezano uz izradu, dostavu i zaduženje komunalne naknade,“ kazala je pročelnica Miličević, dodavši kako se u 2019. godini prihod od komunalne naknade planira u visini od 112 milijuna kuna.

Predložene izmjene broja, područja i koeficijenata zona

Iznos komunalne naknade po četvornome metru površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda komunalne naknade te koeficijenata zone i namjene. Dok bi vrijednost boda i trebala ostati ista, predlažu se izmjene koeficijenata zone, kao i broja i obuhvata samih zona.

Pročelnica Miličević je kazala kako se prijedlozi obuhvata zona temelje na prijedlogu izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, koji se pred gradskim vijećnicima našao u ožujku ove godine. Predloženo je da se na području grada odredi šest zona za stambene i garažne te šest za poslovne i proizvodne prostore, ovisno o opremljenosti komunalnom infrastrukturom, a područja zona određena su prema granicama mjesnih odbora.

Prema zakonu, prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom, a za to je područje koeficijent zone najviši i iznosi 1,00. Prema prijedlogu koji se nalazi na savjetovanju, prva zona bi obuhvaćala samo područje Korza.

Nacrti Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade nalaze se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, od 17. listopada do 18. studenog. Sve pristigle primjedbe postat će sastavni dio konačnih prijedloga odluka, koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Foto: Grad Rijeka

Komentari