arboretuma i botaničkih zbirki

arboretuma i botaničkih zbirki

RIJEKA I REGIJA
Svečano otvorenje 8. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki na razini Hrvatske održano je u Prirodoslovnom muzeju Rijeka Sekcija botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki ...
0