coolturist

coolturist

Mozaik RIJEKA I REGIJA
Rijeka ponovno nudi najljepšu kulisu za potrebe snimanja, samu sebe, a Riječani, manifestacije i projekti kao sporedni glumci pružaju niz informacija i mogućnosti gledateljima za istraživanje Još danas ...
0