grad rijeka

grad rijeka

Rijeka
Svakako važan novitet predstavlja činjenica da će se raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima temeljiti na kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama te na individualizaciji ...
0

Rijeka
Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada ...
0

Rijeka
Javno otvaranje ponuda izvršit će se 18. siječnja 2018. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije Odjel gradske uprave za gospodarenje ...
0

Rijeka
Projekt uključuje ne samo izgradnju novog autobusnog kolodvora već i garaže s 900 parkirnih mjesta, garaže za autobuse, niza komercijalnih sadržaja, ali i uređenje trga Žabica te produženje ...
0

Rijeka
Povodom božićno-novogodišnjih blagdana, u Salonu Grada Rijeke dodijeljena su priznanja za najbolje uređene izloge u užem centru grada Grad Rijeka već niz godina u prosincu provodi akciju ocjenjivanja ...
0

Rijeka
Proračun je usvojen sa 29 glasova za, protiv proračuna su glasovali vijećnici HDZ-a, s time da u trenutku glasanja u Gradskoj vijećnici nije bilo vijećnika Hrvoja Burića (Nezavisna ...
0

Rijeka
Projekcija proračuna za 2019. godinu povećana je za 13,7 milijuna kuna, a za 2020. godinu za 13,1 milijuna kuna Gradskom vijeću Grada Rijeke upućene su izmjene prijedloga proračuna ...
0

Rijeka
Prijedlog prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, kojim se planirani proračun za ovu godinu smanjuje za 62,1 milijuna kuna ili 6,5 posto te iznosi 886,1 milijuna ...
0

Rijeka
„Kada sam čuo vijest o klupicama bilo mi je logično pomisliti da je Rijeka kupila Steora klupice mladog Ivana Mrvoša koji je do sada prodao klupice u preko ...
0

Rijeka
U Atletskoj dvorani Kantrida održana je prezentacija projekta “Ri move”, sportske škole Grada Rijeke, koji se provodi u osnovnim školama Grada Rijeke Ri Move je Projekt za sada ...
0