grad sisak

grad sisak

RIJEKA I REGIJA
U školskoj godini 2017./2018. GOO je kao izvannastavna aktivnost ponuđen svim zainteresiranim školama Grada Rijeke, a interes za uključivanjem iskazala su, uz prvotno uključenih 88 učenika, i 302 ...
0

RIJEKA I REGIJA
Uz Grad Sisak interes za riječki model građanskog odgoja pokazale su Istarska i Bjelovarsko-bilogorska županija te Grad Split. Grad Rijeka prva je jedinica lokalne samouprave koja je uvela ...
0