gradonačelnik

gradonačelnik

RIJEKA I REGIJA
Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog odluke o davanju suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija za podizanje 134,6 milijuna kredita, potrebnih za financiranje vlastitog udjela u 1,76 ...
0

RIJEKA I REGIJA
Povodom Dana i blagdana sv. Vida 15. lipnja, gradonačelnik Vojko Obersnel je primio i darivao djecu koja nose ime zaštitnika grada Rijeke U Dvorani kulture u sklopu Hostela ...
0

RIJEKA I REGIJA
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu upućen je Gradskom vijeću Gradskom vijeću je s gradonačelnikovog kolegija upućen izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Prihodi ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel odgovorio je na ponovne prozivke Građanske inicijative Istina o Istanbulskoj Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel osvrnuo se na ponovne prozivke s konferencije za ...
0

RIJEKA I REGIJA
Župan Zlatko Komadina uručio je danas priznanje Primorsko-goranske županije gradonačelniku Dariju Vasiliću povodom punih 25 godina obnašanja dužnosti prvog čovjeka Grada Krka Tom prilikom rekao je kako mu ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke u iznosu od 158,6 milijuna kuna za realizaciju kapitalnih projekata Kreditnim zaduženjem osigurao bi se ...
0

RIJEKA I REGIJA
Uredba određuje da se komunalni otpad od kućanstva prikuplja u tipiziranim – standardiziranim plastičnim ili metalnim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 2.000 litara, ...
0

RIJEKA I REGIJA
Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada ...
0

RIJEKA I REGIJA
Projekt uključuje ne samo izgradnju novog autobusnog kolodvora već i garaže s 900 parkirnih mjesta, garaže za autobuse, niza komercijalnih sadržaja, ali i uređenje trga Žabica te produženje ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradsko vijeće poduprlo je danas prijedlog gradonačelnika o odbijanju iskorištavanja prava prvokupa 58 milijuna kuna vrijednih udjela koje zaklada Social Sporta iz Nizozemske ima u Hrvatskom nogometnom klubu ...
1