gradsko vijeće

gradsko vijeće

RIJEKA I REGIJA
Usvojeni prijedlozi Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, Odluke o uređenju prometa i dana suglasnost na Opće uvjete parkiranja…. Na jučerašnjoj 18. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradsko vijeće Grada Rijeke objavilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini. ZA KOJA SE PRIZNANJA MOGU PODNIJETI PRIJEDLOZI? Prijedlozi ...
0

RIJEKA I REGIJA
Smatram da je ova tema od izuzetne važnosti za sve građanke i građane našeg grada”, istakao je Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke U povodu zahtjeva kojima ...
0

RIJEKA I REGIJA
Usvojen je najveći iznos proračuna u povijesti Grada Rijeke S 22 glasa za,12 protiv i jednim suzdržanim riječko Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog proračuna za 2019. godinu koji ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradskom vijeću upućen je rebalans proračuna za 2018. godinu s pratećim dokumentima Na gradonačelnikovu kolegiju danas je usvojen niz odluka koje su upućene na raspravu i usvajanje na ...
0

RIJEKA I REGIJA
Privremeno prometno rješenje u Adamićevoj ulici bilo je glavna tema današnjeg Aktulanog sata 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke Vijećnike je zanimalo do kada će se Adamićevom voziti ...
0

RIJEKA I REGIJA
Mali promet u Luci Rijeka je prisutan godinama te je rezultat čitavog niza razloga, rekao je danas Vojko Obersnel Velik dio radnika tvrtrke Luka Rijeka ali i pomorskih ...
1

RIJEKA I REGIJA
Na Aktualnom satu 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke jedna od glavnih tema bilo je gradsko komunalno društvo, javni prijevoznik koji se u posljednje vrijeme suočava s nizom ...
0

RIJEKA I REGIJA
Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju, 2. prosinca Tog dana održat će se izbori u sva 34 riječka mjesna ...
0

RIJEKA I REGIJA
Hrvoje Burić na današnjoj je tiskovnoj konferenciji pozvao sve gradske vijećnike da glasaju protiv zaduženja Energa iznosa glavnice 9.9 i kamate 4.5 milijuna kuna. Smatra da je to ...
0