gubitak

gubitak

RIJEKA I REGIJA
Sva druga komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke ostvarila su dobit u poslovanju Sva komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke ostvarila su u 2016. ...
0