kd vodovod i kanalizacija

kd vodovod i kanalizacija

RIJEKA I REGIJA
Riječko Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje za realizaciju jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj financiranog sredstvima kohezijskih fondova EU ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog odluke o davanju suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija za podizanje 134,6 milijuna kredita, potrebnih za financiranje vlastitog udjela u 1,76 ...
0

RIJEKA I REGIJA
Uoči Svjetskog dana voda komunalno društvo Vodovod i kanalizacija u suradnji s Gradom Rijekom predstavilo je obnovljenu vodospremu Križ Svečanosti su nazočili gradonačelnik Vojko Obersnel, zamjenik Marko Filipović ...
0

Izdvojeno RIJEKA I REGIJA
Brojni Riječani koji su se danas šetali uz Mrtvi kanal, primijetili su njegovu novu boju… Kao što je vidljivo na fotografijama koje je snimila naša čitateljica, voda u ...
0

RIJEKA I REGIJA
U ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području Mjesnih odbora Škurinje i Drenova. Na području Mjesnog odbora Škurinje radovi će se izvoditi ...
0

RIJEKA I REGIJA
Posljednjih godina na području grada Rijeke izvršena su velika ulaganja u gradnju komunalnih vodnih građevina, a investicijski ciklus, koji se prvenstveno odnosi na sustav javne odvodnje, nastavit će ...
0