„Mir i sukobi – sadašnji i budući izazovi“

„Mir i sukobi – sadašnji i budući izazovi“

RIJEKA I REGIJA
Na Sveučilištu u Rijeci održava se dvodnevna međunarodna konferencija „Mir i sukobi – sadašnji i budući izazovi“ na kojoj sudjeluju brojni ugledni stručnjaci, diplomati i aktivisti iz Hrvatske ...
0