Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Biznis RIJEKA I REGIJA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. ...
0