Riječko Gradsko vijeće

Riječko Gradsko vijeće

RIJEKA I REGIJA
Riječko Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje za realizaciju jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj financiranog sredstvima kohezijskih fondova EU ...
0