usluga rane intervencije

usluga rane intervencije

RIJEKA I REGIJA
Imenovana je radna skupina koja će ispitati potrebe za uslugama rane intervencije te predložiti način pomoći a jedan od inicijatora je gradska vijećnica Morana Jokić (HNS) Rana intervencija ...
0