vlasnička struktura

vlasnička struktura

RIJEKA I REGIJA
Posljednjih dana aktualiziralo se pitanje vlasničke strukture HNK Rijeke. S obzirom na to da je Grad jedan od suvlasnika Kluba i da odluke Gradskog vijeća mogu uvelike oblikovati ...
0