vodiči

vodiči

RIJEKA I REGIJA
Polaznici će posjetiti sveukupno 12 izložbi u i izvan Rijeke, a po završetku ciklusa bit će osposobljeni za samostalno vođenje izložbi Kreativni kolektiv Kombinat u sklopu projekta “Kultura ...
0