zaduženje

zaduženje

RIJEKA I REGIJA
“Kad SDP paralizira rad Sabora onda je to legitimno. Kada se to isto dešava u Rijeci onda kreće hajka. Kolege su naprosto licemjerne”, ističe Tihomir Čordašev Gradski vijećnici Akcije ...
0

RIJEKA I REGIJA
Riječko Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD Vodovod i kanalizacija za zaduženje za realizaciju jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj financiranog sredstvima kohezijskih fondova EU ...
0

RIJEKA I REGIJA
Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke u iznosu od 158,6 milijuna kuna za realizaciju kapitalnih projekata Kreditnim zaduženjem osigurao bi se ...
0