UDRUGA FRANAK: Traže žurni prijem u Vladi zbog predizbornih obećanja MOST-a i HDZ-a

UDRUGA FRANAK: Traže žurni prijem u Vladi zbog predizbornih obećanja MOST-a i HDZ-a

- in Vijesti

Udruga Franak očekuje žurni prijem u Vladi, kao i da se javna obećanja ispune

Udruga Franak poslala je 25.1.2016. pismo predsjedniku Vlade RH te ministrima financija i pravosuđa, uz obavijest o tome MOST-u i HDZ-u, kojim se traži žurni prijem predstavnika Udruge Franak radi razgovora o predizbornim obećanjima MOST-a i HDZ-a te o aktualnostima u konverziji CHF kredita.

Podsjećamo, i MOST i HDZ obećali su da će, nakon što dođu na vlast:

1. Uspostaviti odmah suradnju s Udrugom Franak.

2. Organizirati radnu grupu u kojoj će biti i predstavnici Udruge Franak, koja će u roku od 3 mjeseca pripremiti zakon kojim će se regulirati fiksne marže u svim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom u kojima fiksna marža nije ugovorena, na način da se fiksne marže odrede kao razlika početno ugovorene kamate i početne vrijednosti promjenjivog parametra.

3. MOST je obećao i da će donijeti zakon za vraćanje preplaćenih iznosa kamata na temelju pravomoćne presude u kolektivnom sudskom procesu.

Udruga Franak očekuje žurni prijem u Vladi, kao i da se javna obećanja ispune.

Vujčić u sukobu interesa

Udruga Franak prijavila je 18. siječnja 2016. Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, radi sukoba interesa, guvernera Hrvatske narodne banke, gospodina Borisa Vujčića.

Prijavljeni Boris Vujčić je od 13.-15.1.2016., kao guverner HNB-a, nadzornog tijela poslovanja svih banaka u Republici Hrvatskoj, bio sudionikom privatne konferencije poslovnog subjekta UniCredit Bank, vlasnika Zagrebačke banke d.d.

Prema dostupnoj dokumentaciji iz priloga prijave, prijavljeni guverner je aktivno sudjelovao i nastupao na konferenciji, a sudjelovao je i u neformalnom djelu programa, panelima, druženjima, večerama itd., sve na teret organizatora UniCredit Bank, vlasnika Zagrebačke banke d.d.

Postavlja se pitanje kakvu nepristranost i neovisnost u obavljanju svog posla može imati guverner HNB-a kada odlazi i sudjeluje na privatnoj konferenciji jedne poslovne banke koju bi upravo on trebao nadzirati u poslovanju.

Udruga Franak detaljno je argumentirala prijavu za sukob interesa kojom traži hitno postupanje i najstrože propisane sankcije za guvernera.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

Vijesti.hr

Komentari

Facebook Comments