Uspješna realizacija Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2017. godini

Uspješna realizacija Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2017. godini

- in RIJEKA I REGIJA

Uređena su dvorišta triju vrtića i triju škola, među kojima i senzorički vrt Centra za odgoj i obrazovanje na Baredicama te Trg Ivana Klobučarića ispred OŠ Nikola Tesla

Na dašanjem gradonačelnikovu kolegiju prihvaćeno je izvješće o realizaciji sedam projekata u okviru „Riječkog programa lokalnog partnerstva“ za 2017. godinu.

Uređena su dvorišta triju vrtića i triju škola, među kojima i senzorički vrt Centra za odgoj i obrazovanje na Baredicama te Trg Ivana Klobučarića ispred OŠ Nikola Tesla, kao i okoliš Zavičajnog muzeja na Drenovi te Fitnes park na Mihovilićima na Pehlinu.

Kako je kazala ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević, vrijednost ovih sedam projekata je 467 tisuća kuna, od čega je Grad Rijeka izdvojio 202 tisuće kuna, dok je ostatak od 265 tisuća kuna ostvaren kroz volonterski rad i sponzorstva.

Na savjetovanju se nalaze izmjene odluka o komunalnoj naknadi

Naime, glavni cilj Riječkog programa lokalnog partnerstva upravo je poticanje vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u uređenju okoliša. U 2017. godini doprinos realizaciji projekata dalo je 320 volontera te brojni javni i gospodarski subjekti.

„U proteklih 14 godina Riječki program lokalnog partnerstva pokazao se jako dobrim modelom kojim se potiče građane da se uključuje u projekte na unapređenju kulture življenja u gradu,“ kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel, istaknuvši kako se ovaj program nastavlja na tzv. male komunalne akcije, dugogodišnji riječki projekt participativnog budžetiranja.

Tijekom 2018. godine realizirano je ili se nalazi u realizaciji sedam novih projekata, a u studenom se planira raspisivanje Poziva za prijavu prijedloga projekata na Riječki program lokalnog partnerstva za 2019. godinu.

Foto: Grad Rijeka

Komentari